[index]
02-24 - rest stop - animals - Casa de Fruita - f8691.jpg
f8691.jpg
 
02-24 - rest stop - animals - f8693.jpg
f8693.jpg
 
02-24 - rest stop - animals - f8696.jpg
f8696.jpg
 
02-24 - rest stop - animals - f8697.jpg
f8697.jpg
 
02-25 - Pasadena - art - f8698.jpg
f8698.jpg
 
02-25 - Pasadena - architecture - remains of old Public Library - f8699.jpg
f8699.jpg
 
02-25 - Pasadena - architecture - f8701.jpg
f8701.jpg
 
02-25 - Pasadena - art - f8703.jpg
f8703.jpg
 
02-25 - Pasadena - misc - kids in park - f8704.jpg
f8704.jpg
 
02-25 - Pasadena - trains - Metro station under condos - f8706.jpg
f8706.jpg
 
02-25 - Pasadena - architecture - City Hall - f8708.jpg
f8708.jpg
 
02-25 - Pasadena - architecture - f8709.jpg
f8709.jpg
 
02-25 - Pasadena - architecture - City Hall rotunda - f8710.jpg
f8710.jpg
 
02-25 - Pasadena - architecture - City Hall garden - f8712.jpg
f8712.jpg
 
02-25 - Pasadena - architecture - City Hall - f8713.jpg
f8713.jpg
 
02-25 - Pasadena - architecture - City Hall - f8714.jpg
f8714.jpg
 
02-25 - Pasadena - art - parking garage entrance - f8716.jpg
f8716.jpg
 
02-25 - Pasadena - animals - koi in museum pond - f8720.jpg
f8720.jpg
 
02-25 - Pasadena - animals - conference center - f8721.jpg
f8721.jpg
 
02-25 - Pasadena - misc - f8722.jpg
f8722.jpg
 
02-25 - Pasadena - architecture - house became Auto Brokers - f8725.jpg
f8725.jpg
 
02-25 - Conference - Concert - United Methodist Church - f8726.jpg
f8726.jpg
 
02-25 - Conference - Concert - United Methodist Church - f8728.jpg
f8728.jpg
 
02-25 - Conference - Concert - f8730.jpg
f8730.jpg
 
02-25 - Conference - Concert - f8731.jpg
f8731.jpg
 
02-26 - Pasadena - architecture - #217 - f8732.jpg
f8732.jpg
 
02-26 - Pasadena - architecture - f8733.jpg
f8733.jpg
 
02-26 - Pasadena - trains - Metro line goes through building - f8734.jpg
f8734.jpg
 
02-26 - Pasadena - trains - f8736.jpg
f8736.jpg
 
02-26 - Pasadena - homeless - f8738.jpg
f8738.jpg
 
02-26 - Pasadena - art - f8739.jpg
f8739.jpg
 
02-26 - Pasadena - misc - freeway ends at school - f8741.jpg
f8741.jpg
 
02-26 - Pasadena - architecture - f8742.jpg
f8742.jpg
 
02-26 - Pasadena - architecture - garage with flair - f8743.jpg
f8743.jpg
 
02-26 - Pasadena - animals - f8745.jpg
f8745.jpg
 
02-26 - Pasadena - misc - flowers - f8746.jpg
f8746.jpg
 
02-26 - Pasadena - bridge - f8747.jpg
f8747.jpg
 
02-26 - Pasadena - architecture - f8748.jpg
f8748.jpg
 
02-26 - Pasadena - architecture - waterway? - f8750.jpg
f8750.jpg
 
02-26 - Pasadena - bridge - Colorado Street bridge - f8751.jpg
f8751.jpg
 
02-26 - Pasadena - bridge - Colorado Street bridge - f8752.jpg
f8752.jpg
 
02-26 - Pasadena - bridge - Colorado Street bridge - f8753.jpg
f8753.jpg
 
02-26 - Pasadena - bridge - Colorado Street bridge - f8756.jpg
f8756.jpg
 
02-26 - Pasadena - bridge - freeway - f8757.jpg
f8757.jpg
 
02-26 - Pasadena - bridge - not homeless - f8761.jpg
f8761.jpg
 
02-26 - Pasadena - homeless - living on bridge - f8764.jpg
f8764.jpg
 
02-26 - Pasadena - bridge - Colorado Street bridge and freeway - f8765.jpg
f8765.jpg
 
02-26 - Pasadena - bridge - Colorado Street bridge - f8767.jpg
f8767.jpg
 
02-26 - Pasadena - art - WWI memorial - f8769.jpg
f8769.jpg
 
02-26 - Pasadena - art - f8770.jpg
f8770.jpg
 
02-26 - Pasadena - architecture - f8772.jpg
f8772.jpg
 
02-26 - Pasadena - homeless - f8773.jpg
f8773.jpg
 
02-26 - Pasadena - homeless - f8774.jpg
f8774.jpg
 
02-26 - Pasadena - architecture - cross any way - f8776.jpg
f8776.jpg
 
02-26 - Pasadena - architecture - Sheraton - f8777.jpg
f8777.jpg
 
02-27 - Pasadena - trains - Metro station under condos - f8779.jpg
f8779.jpg
 
02-27 - Pasadena - trains - Metro station under condos - f8782.jpg
f8782.jpg
 
02-27 - Pasadena - art - f8783.jpg
f8783.jpg
 
02-27 - Pasadena - misc - f8784.jpg
f8784.jpg
 
02-27 - Pasadena - homeless - f8785.jpg
f8785.jpg
 
02-27 - Pasadena - art - f8786.jpg
f8786.jpg
 
02-27 - Pasadena - homeless - f8787.jpg
f8787.jpg
 
02-27 - Pasadena - art - f8788.jpg
f8788.jpg
 
02-27 - Food tour - architecture - theater, now condos - f8789.jpg
f8789.jpg
 
02-27 - Food tour - art - f8790.jpg
f8790.jpg
 
02-27 - Food tour - art - f8791.jpg
f8791.jpg
 
02-27 - Food tour - architecture - alley - f8792.jpg
f8792.jpg
 
02-27 - Food tour - architecture - hard to reach waste basket - f8793.jpg
f8793.jpg
 
02-27 - Food tour - architecture - artist colony, turning into shops - f8794.jpg
f8794.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Tortas Mexico - carne asada; pineapple/tamarind - f8795.jpg
f8795.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Tortas Mexico - f8797.jpg
f8797.jpg
 
02-27 - Food tour - architecture - failed renewal attempt - led to preserving Old Town - f8798.jpg
f8798.jpg
 
02-27 - Food tour - architecture - former firehouse - f8799.jpg
f8799.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Father Nature - f8801.jpg
f8801.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Father Nature - f8802.jpg
f8802.jpg
 
02-27 - Food tour - architecture - Forever 21 - f8803.jpg
f8803.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Father Nature - falafel, hummus, pita chip - f8804.jpg
f8804.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - 21 Choices - f8805.jpg
f8805.jpg
 
02-27 - Food tour - architecture - cross any way - f8806.jpg
f8806.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Bird Pick - f8808.jpg
f8808.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Bird Pick - white, lychee, blossom - f8809.jpg
f8809.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Bird Pick - f8810.jpg
f8810.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Bird Pick - mostly blossomed - f8814.jpg
f8814.jpg
 
02-27 - Food tour - art - f8815.jpg
f8815.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Bird Pick's canisters of tea - f8816.jpg
f8816.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - 85 degrees C Bakery (did not sample) - f8817.jpg
f8817.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - All India Cafe - f8818.jpg
f8818.jpg
 
02-27 - Food tour - misc - Bernie supporters - f8819.jpg
f8819.jpg
 
02-27 - Food tour - misc - f8821.jpg
f8821.jpg
 
02-27 - Food tour - misc - f8822.jpg
f8822.jpg
 
02-27 - Food tour - homeless - f8824.jpg
f8824.jpg
 
02-27 - Food tour - architecture - Green Castle - f8825.jpg
f8825.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Bea's Knees - f8828.jpg
f8828.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Bea's Knees - f8830.jpg
f8830.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Bea's Knees - f8831.jpg
f8831.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Bea's Knees - lettuce wraps - f8832.jpg
f8832.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Bea's Knees - vinegar - f8833.jpg
f8833.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Amara - f8835.jpg
f8835.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Amara - f8836.jpg
f8836.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - f8837.jpg
f8837.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - chocolate - f8839.jpg
f8839.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Indiana Colony - f8840.jpg
f8840.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Indiana Colony - f8841.jpg
f8841.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Indiana Colony - ice cream - f8842.jpg
f8842.jpg
 
02-27 - Food tour - misc - limit line for Rose Parade - f8843.jpg
f8843.jpg
 
02-27 - Food tour - architecture - f8844.jpg
f8844.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - well, not quite a restaurant - f8845.jpg
f8845.jpg
 
02-27 - Food tour - misc - Would you wear this? - f8846.jpg
f8846.jpg
 
02-27 - Food tour - restaurant - Mignon Chocolate - f8847.jpg
f8847.jpg
 
02-28 - Pasadena - art - f8848.jpg
f8848.jpg
 
    [index]