2014-01-23
arriving at park - f0918.jpg
f0918.jpg
 
off we go! - f0920.jpg
f0920.jpg
 
Folger Stable - f0921.jpg
f0921.jpg
 
uphill for several hundred feet - f0923.jpg
f0923.jpg
 
fallen tree - f0926.jpg
f0926.jpg
 
fun with branches - f0927.jpg
f0927.jpg
 
f0928.jpg
f0928.jpg
 
baby poison oak - f0929.jpg
f0929.jpg
 
f0930.jpg
f0930.jpg
 
hound's tongue - f0931.jpg
f0931.jpg
 
hound's tongue - f0932.jpg
f0932.jpg
 
f0933.jpg
f0933.jpg
 
Ah! Lunch (etc) - f0934.jpg
f0934.jpg
 
Hi! - f0935.jpg
f0935.jpg
 
f0936.jpg
f0936.jpg
 
the lunch tree in the Meadows - f0937.jpg
f0937.jpg
 
"and that's a ..." - f0939.jpg
f0939.jpg
 
"but up there, ..." - f0940.jpg
f0940.jpg
 
f0943.jpg
f0943.jpg
 
all downhill after lunch - f0945.jpg
f0945.jpg
 
f0948.jpg
f0948.jpg
 
f0949.jpg
f0949.jpg
 
f0950.jpg
f0950.jpg
 
f0951.jpg
f0951.jpg
 
f0954.jpg
f0954.jpg
 
f0957.jpg
f0957.jpg
 
Jaba the Root - f0958.jpg
f0958.jpg
 
woodpeckers? - f0959.jpg
f0959.jpg
 
strange knee in tree - f0961.jpg
f0961.jpg
 
toyon shrub - f0965.jpg
f0965.jpg
 
toyon shrub - f0967.jpg
f0967.jpg
 
f0969.jpg
f0969.jpg
 
f0970.jpg
f0970.jpg
 
f0971.jpg
f0971.jpg
 
watch your step - f0975.jpg
f0975.jpg
 
f0981.jpg
f0981.jpg
 
not the best day for seeing the distance - f0982.jpg
f0982.jpg
 
not the best day for seeing the distance - f0983.jpg
f0983.jpg
 
big carcus - f0985.jpg
f0985.jpg
 
f0990.jpg
f0990.jpg
 
f0992.jpg
f0992.jpg
 
f0994.jpg
f0994.jpg
 
f0995.jpg
f0995.jpg
 
f0996.jpg
f0996.jpg
 
Joyce, Noriko and Chris - f0998.jpg
f0998.jpg