2015-09-20   —   2015-09-21   —   2015-09-22   —   2015-09-23   —   2015-09-24   —   2015-09-25   —   2015-09-26   —   2015-09-27   —   2015-09-28   —   2015-09-29       [index]
Amsterdam - buildings - Old stock exchange - n0197.jpg
n0197.jpg
 
Amsterdam - buildings - Old stock exchange - n0198.jpg
n0198.jpg
 
Amsterdam - buildings - department store - n0199.jpg
n0199.jpg
 
Amsterdam - buildings - "warehouses don't need to be pretty" - n0200.jpg
n0200.jpg
 
Amsterdam - canals - lock - n0201.jpg
n0201.jpg
 
Amsterdam - buildings - ancient guild house - n0203.jpg
n0203.jpg
 
Amsterdam - art - WWII Jewish memorial - n0205.jpg
n0205.jpg
 
Amsterdam - buildings - guild house - n0206.jpg
n0206.jpg
 
Amsterdam - buildings - masoner's wing of guild house - n0208.jpg
n0208.jpg
 
Amsterdam - people - Bella - showing pride in their profession + walking tour guide - n0210.jpg
n0210.jpg
 
Amsterdam - buildings - Oude Kirke - n0211.jpg
n0211.jpg
 
Amsterdam - buildings - n0212.jpg
n0212.jpg
 
Amsterdam - buildings - Bella and Oude Kirke - n0213.jpg
n0213.jpg
 
Amsterdam - buildings - Town Hall - n0214.jpg
n0214.jpg
 
Amsterdam - buildings - Narrowest house - n0215.jpg
n0215.jpg
 
Amsterdam - canals - n0216.jpg
n0216.jpg
 
Amsterdam - buildings - shopping street - n0218.jpg
n0218.jpg
 
Amsterdam - public works - fixing pavement - n0219.jpg
n0219.jpg
 
Amsterdam - public works - bridge with cars, bikes, pedestrians - n0220.jpg
n0220.jpg
 
Amsterdam - public works - on the water front - n0222.jpg
n0222.jpg
 
Amsterdam - bridges - f2840.jpg
f2840.jpg
 
Amsterdam - bridges - bridge - f2842.jpg
f2842.jpg
 
2015-09-20   —   2015-09-21   —   2015-09-22   —   2015-09-23   —   2015-09-24   —   2015-09-25   —   2015-09-26   —   2015-09-27   —   2015-09-28   —   2015-09-29       [index]