2018-09-01   —   2018-09-02   —   2018-09-03   —   2018-09-04   —   2018-09-05   —   2018-09-06   —   2018-09-07   —   2018-09-08   —   2018-09-09   —   2018-09-10   —   2018-09-11   —   2018-09-12   —   2018-09-13   —   2018-09-15   —   2018-09-16   —   2018-09-18   —   2018-09-19   —   2018-09-20   —   2018-09-21   —   2018-09-22   —   2018-09-23   —   2018-09-24   —   2018-09-25   —   2018-09-26   —   2018-09-27   —   2018-09-28   —   2018-09-29   —   2018-10-02       [index]
NY or VT - houses - f6603.jpg
f6603.jpg
 
NY or VT - houses - f6604.jpg
f6604.jpg
 
NY or VT - humor - dogs go crazy? - f6607.jpg
f6607.jpg
 
NY or VT - houses - f6608.jpg
f6608.jpg
 
NY or VT - houses - f6609.jpg
f6609.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6612.jpg
f6612.jpg
 
Shelburne Farms, VT - flowers - f6613.jpg
f6613.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6614.jpg
f6614.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6616.jpg
f6616.jpg
 
Shelburne Farms, VT - flowers - f6618.jpg
f6618.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6620.jpg
f6620.jpg
 
Shelburne Farms, VT - art - f6621.jpg
f6621.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6625.jpg
f6625.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6626.jpg
f6626.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6627.jpg
f6627.jpg
 
Shelburne Farms, VT - food - cheese making - f6628.jpg
f6628.jpg
 
Shelburne Farms, VT - cheese making - f6629.jpg
f6629.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6631.jpg
f6631.jpg
 
Shelburne Farms, VT - animals - f6634.jpg
f6634.jpg
 
Shelburne Farms, VT - flowers - f6637.jpg
f6637.jpg
 
Shelburne Farms, VT - plants - f6638.jpg
f6638.jpg
 
Shelburne Farms, VT - animals - f6640.jpg
f6640.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - farm building from second story - f6641.jpg
f6641.jpg
 
Shelburne Farms, VT - animals - f6644.jpg
f6644.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6646.jpg
f6646.jpg
 
Shelburne Farms, VT - f6647.jpg
f6647.jpg
 
Shelburne Farms, VT - f6648.jpg
f6648.jpg
 
Shelburne Farms, VT - f6649.jpg
f6649.jpg
 
Shelburne Farms, VT - plants - f6650.jpg
f6650.jpg
 
Shelburne Farms, VT - structures - f6651.jpg
f6651.jpg
 
Shelburne Farms, VT - plants - f6652.jpg
f6652.jpg
 
Shelburne Farms, VT - plants - f6653.jpg
f6653.jpg
 
Shelburne Farms, VT - animals - f6655.jpg
f6655.jpg
 
Shelburne Farms, VT - animals - f6658.jpg
f6658.jpg
 
Shelburne Farms, VT - structures - f6659.jpg
f6659.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - headed for carriage house - f6661.jpg
f6661.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - carriage house - f6662.jpg
f6662.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - carriage house - f6665.jpg
f6665.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - carriage house - f6667.jpg
f6667.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - survival of storn-damaged tree - f6668.jpg
f6668.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6669.jpg
f6669.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6670.jpg
f6670.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6671.jpg
f6671.jpg
 
Shelburne Farms, VT - posing - f6672.jpg
f6672.jpg
 
Shelburne Farms, VT - water - f6674.jpg
f6674.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6675.jpg
f6675.jpg
 
Shelburne Farms, VT - animals - f6677.jpg
f6677.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6678.jpg
f6678.jpg
 
Shelburne Farms, VT - water - f6679.jpg
f6679.jpg
 
Shelburne Farms, VT - buildings - f6680.jpg
f6680.jpg
 
Shelburne Farms, VT - buildings - f6681.jpg
f6681.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6683.jpg
f6683.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6684.jpg
f6684.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6685.jpg
f6685.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6686.jpg
f6686.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6687.jpg
f6687.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6688.jpg
f6688.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6689.jpg
f6689.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6691.jpg
f6691.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6692.jpg
f6692.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6693.jpg
f6693.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6694.jpg
f6694.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6695.jpg
f6695.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - old version of skylight - f6698.jpg
f6698.jpg
 
Shelburne Farms, VT - humor - f6699.jpg
f6699.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6700.jpg
f6700.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6702.jpg
f6702.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6704.jpg
f6704.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - f6706.jpg
f6706.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-outside - f6707.jpg
f6707.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - light fixture in dining room - f6708.jpg
f6708.jpg
 
Shelburne Farms, VT - farm-inside - door stop? - f6709.jpg
f6709.jpg
 
2018-09-01   —   2018-09-02   —   2018-09-03   —   2018-09-04   —   2018-09-05   —   2018-09-06   —   2018-09-07   —   2018-09-08   —   2018-09-09   —   2018-09-10   —   2018-09-11   —   2018-09-12   —   2018-09-13   —   2018-09-15   —   2018-09-16   —   2018-09-18   —   2018-09-19   —   2018-09-20   —   2018-09-21   —   2018-09-22   —   2018-09-23   —   2018-09-24   —   2018-09-25   —   2018-09-26   —   2018-09-27   —   2018-09-28   —   2018-09-29   —   2018-10-02       [index]