2017-08-02   —   2017-08-03   —   2017-08-04   —   2017-08-05   —   2017-08-06   —   2017-08-07   —   2017-08-08   —   2017-08-09   —   2017-08-10       [index]
Brugg - trains - f1267.jpg
f1267.jpg
 
Brugg - equipment - catch rainwater - f1270.jpg
f1270.jpg
 
Brugg - animals - f1271.jpg
f1271.jpg
 
Brugg - statues - f1272.jpg
f1272.jpg
 
Vindonissa - artifacts - d4169.jpg
d4169.jpg
 
Brugg - people - waiting for bus - f1273.jpg
f1273.jpg
 
Habsburg Castle - plants - garden - f1276.jpg
f1276.jpg
 
Habsburg Castle - fire hydrants - f1277.jpg
f1277.jpg
 
Habsburg Castle - animals - f1278.jpg
f1278.jpg
 
Habsburg Castle - animals - f1279.jpg
f1279.jpg
 
Habsburg Castle - animals - f1280.jpg
f1280.jpg
 
Habsburg Castle - castles - f1281.jpg
f1281.jpg
 
Habsburg Castle - castles - f1282.jpg
f1282.jpg
 
Habsburg Castle - castles - f1284.jpg
f1284.jpg
 
Vindonissa - artifacts - d4295.jpg
d4295.jpg
 
Habsburg Castle - castles - f1285.jpg
f1285.jpg
 
Habsburg Castle - castles - f1286.jpg
f1286.jpg
 
Habsburg Castle - scenery - f1287.jpg
f1287.jpg
 
Habsburg Castle - scenery - f1289.jpg
f1289.jpg
 
Habsburg Castle - bridges - f1290.jpg
f1290.jpg
 
Vindonissa - artifacts - d4370.jpg
d4370.jpg
 
Habsburg Castle - people - a relative - f1291.jpg
f1291.jpg
 
Habsburg Castle - castles - model of castle - f1292.jpg
f1292.jpg
 
Vindonissa - fountains - d4463.jpg
d4463.jpg
 
Vindonissa - artifacts - d4537.jpg
d4537.jpg
 
Habsburg Castle - castles - how to support a floor - f1293.jpg
f1293.jpg
 
Vindonissa - animals - d4619.jpg
d4619.jpg
 
Vindonissa - artifacts - d4679.jpg
d4679.jpg
 
Vindonissa - artifacts - d4752.jpg
d4752.jpg
 
Vindonissa - artifacts - cemetery - d4819a.jpg
d4819a.jpg
 
Vindonissa - artifacts - baths - d4934.jpg
d4934.jpg
 
Vindonissa - scenery - d5044.jpg
d5044.jpg
 
Vindonissa - artifacts - d5099.jpg
d5099.jpg
 
Habsburg Castle - castles - hinge design - f1294.jpg
f1294.jpg
 
Vindonissa - artifacts - pseudo-reconstruction of gate - d5275.jpg
d5275.jpg
 
Habsburg Castle - castles - the well for the castle - f1295.jpg
f1295.jpg
 
Vindonissa - artifacts - d5328.jpg
d5328.jpg
 
Habsburg Castle - flowers - f1296.jpg
f1296.jpg
 
Habsburg Castle - castles - f1297.jpg
f1297.jpg
 
Habsburg Castle - castles - f1301.jpg
f1301.jpg
 
Habsburg Castle - fountains - f1302.jpg
f1302.jpg
 
Habsburg Castle - people - f1303.jpg
f1303.jpg
 
Habsburg Castle - castles - f1304.jpg
f1304.jpg
 
Vindonissa - artifacts - d5476.jpg
d5476.jpg
 
Habsburg Castle - animals - f1305.jpg
f1305.jpg
 
Habsburg Castle - people - f1308.jpg
f1308.jpg
 
Habsburg Castle - animals - f1309.jpg
f1309.jpg
 
Habsburg Castle - flowers - f1310.jpg
f1310.jpg
 
Habsburg Castle - plants - f1311.jpg
f1311.jpg
 
Habsburg Castle - plants - f1312.jpg
f1312.jpg
 
Habsburg Castle - castles - f1315.jpg
f1315.jpg
 
Vindonissa - artifacts - d5836.jpg
d5836.jpg
 
Brugg - humor - recycling at supermarket - f1316.jpg
f1316.jpg
 
Brugg - humor - recycling - d5880.jpg
d5880.jpg
 
Brugg - bus terminal next to train station - d5945.jpg
d5945.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1317.jpg
f1317.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1318.jpg
f1318.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1320.jpg
f1320.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1321.jpg
f1321.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1323.jpg
f1323.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - the old power -- 220 AC! - f1324.jpg
f1324.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1325.jpg
f1325.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1326.jpg
f1326.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1327.jpg
f1327.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1330.jpg
f1330.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1332.jpg
f1332.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1333.jpg
f1333.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1334.jpg
f1334.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1335.jpg
f1335.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1336.jpg
f1336.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1337.jpg
f1337.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1338.jpg
f1338.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1339.jpg
f1339.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1340.jpg
f1340.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1341.jpg
f1341.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1344.jpg
f1344.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1345.jpg
f1345.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1346.jpg
f1346.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1347.jpg
f1347.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1348.jpg
f1348.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1349.jpg
f1349.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1350.jpg
f1350.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - d7170.jpg
d7170.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1351.jpg
f1351.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1352.jpg
f1352.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1353.jpg
f1353.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1354.jpg
f1354.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1355.jpg
f1355.jpg
 
Hotel Terminus - people - d7182.jpg
d7182.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1356.jpg
f1356.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - d7213.jpg
d7213.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1357.jpg
f1357.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - d7254a.jpg
d7254a.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1358.jpg
f1358.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - d7285.jpg
d7285.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1359.jpg
f1359.jpg
 
Hotel Terminus - model trains - f1360.jpg
f1360.jpg
 
Brugg - people - Andrea in Bosnia - f1361.jpg
f1361.jpg
 
Brugg - people - Catherine in Bosnia - f1363.jpg
f1363.jpg
 
Brugg - food - f1364.jpg
f1364.jpg
 
Brugg - misc - research? - f1365.jpg
f1365.jpg
 
Brugg - artifacts - d7819.jpg
d7819.jpg
 
Brugg - food - f1368.jpg
f1368.jpg
 
model trains - d7964.jpg
d7964.jpg
 
Brugg - people - d8076a.jpg
d8076a.jpg
 
Brugg - art - d8424.jpg
d8424.jpg
 
Brugg - animals - d8488.jpg
d8488.jpg
 
2017-08-02   —   2017-08-03   —   2017-08-04   —   2017-08-05   —   2017-08-06   —   2017-08-07   —   2017-08-08   —   2017-08-09   —   2017-08-10       [index]